Privacyverklaring

Privacyverklaring Dream Living Curacao

Uw persoonsgegevens Privacyverklaring
Dream Living Curacao gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarmee u deze met ons hebt gedeeld. We delen deze gegevens alleen met andere partijen die noodzakelijk zijn om het doel te bereiken. In alle andere gevallen vragen we altijd eerst uw toestemming alvorens uw gegevens met derden te delen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld? Privacyverklaring
Dream Living Curacao heeft bepaalde persoonsgegevens nodig om o.a. uw Verklaring van Rechtswege of verblijfsvergunning voor Curacao te kunnen verzorgen en om u te informeren over onze producten en diensten.

Wij verwerken, indien van toepassing, de volgende gegevens:
• Voor- en achternamen;
• Burgerservicenummers;
• Paspoorten;
• E-mailadressen;
• Telefoonnummers;
• Huidige en toekomstige (post)adressen;
• Toekomstige woonadressen;
• Bedrijfsnamen (indien van toepassing);
• Uittreksels burgerlijke stand;
• Officiële documenten die betrekking hebben tot voogdij-uitspraken kinderen;
• Bankafschriften, betaalbewijzen en bankverklaringen;
• Verklaringen omtrent gedrag;
• Documenten die betrekking hebben op inschrijving van schoolgaande kinderen op Curacao;
• Overige persoonsgegevens indien noodzakelijk voor het verkrijgen van een verklaring van rechtswege of verblijfsvergunning op Curacao.

Derde Partijen Privacyverklaring
Dream Living Curacao ontvangt en deelt ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Indien dit voorkomt wordt u hier ten alle tijden over geïnformeerd.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens? Privacyverklaring
Dream Living Curacao gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomsten. Privacyverklaring
We verwerken uw persoonsgegevens om de diensten van uw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om deze aan te leveren aan de toelatingsorganisatie van Curacao.

Klantcontact en communicatie Privacyverklaring
We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms-berichten, WhatsApp of andere elektronische media.

Marketing Privacyverklaring
We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze diensten, of die van andere bedrijven (voor zover u hiervoor toestemming heeft verleend). U heeft het recht om u ten alle tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven of contact opnemen met ons om dit voor u te doen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? Privacyverklaring
We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw vraag, opdracht of overeenkomst.
  • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
  • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heeft u ten alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten
Indien uw vragen heeft over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt contact opnemen per email met info@dreamlivingcuracao.com of telefonisch op +316 15222850.