Aanvragen voor een Verklaring van Rechtswege (VrW) of Verklaring NvT dienen. Per 1 augustus 2020 dienen de aanvragen VrW en NvT per e-mail te worden ingediend. Vanaf dan is het niet meer mogelijk VrW en NvT aanvragen via het online-portaal www.immigrationcur.org in te dienen. De aanvragen dienen te worden ingediend via intake@immigrationcur.org

Voor het indienen van een aanvraag voor een VrW of NvT dient een aanvraagformulier ingevuld te worden. Deze zijn te vinden op de website van de overheid www.gobiernu.cw. De aanvraagformulieren dienen digitaal of met blauwe pen in blokletters te worden ingevuld. De benodigde bijlagen dienen in pdf-formaal, in één mail, bij het aanvraagformulier te worden bijgevoegd.

Alle aanvragen die voor 1 augustus 2020 via het online-portaal zijn ingediend worden nog via dit systeem afgehandeld.

Bij het ontvangen van de positieve beslissing dient er een afspraak gemaakt te worden voor het ophalen van de verblijfstitel per e-mail: sita@immigrationcur.org. In het bericht dient vermeld te worden:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Aanvraagnummer van de VrW/NvT
• Telefoonnummer

Bij het ophalen van de verblijfstitel dienen de originele documenten aangetoond te worden ter inzage.

De volledige informatie over deze wijziging is te vinden op www.gobiernu.cw of neem contact met ons op.